Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zostałeś poszkodowany?
Wypełnij formularz!Wiele firm/kancelarii odszkodowawczych podaje w tym miejscu % liczbę zadowolonych klientów. My wolimy przedstawić fakty na podstawie kilku przykładowych spraw. Należy zaznaczyć, że przeważająca większość spraw sądowych kończy się zasądzeniem przeważającej części wartości przedmiotu sporu. Prawidłowe oszacowanie roszczeń przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego jest niezmiernie ważne.

 

 
 
 
 
 
Odszkodowania za pożarOdszkodowania za pożarOdszkodowanie z OC 100%Stosowne OdszkodowanieZadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższejOdszkodowanie 100% Zadośćuczynienie ApelacjaZadośćuczynienie ApelacjaRenta z OCWysokie renty OCBłędy medyczneRenta OdszkodowawczaWysokie renty na zwiększone potrzebyOdszkodowanie z oc wysoka wygranaOdszkodowanie z oc wygranaOdszkodowanie z oc wygrana Odszkodowanie z oc wygranaOdszkodowanie z oc wygranaWygrana odszkodowanie z OCWyrok 18.10.2017 002Wyrok 18.10.2017 003Wygrana 100% odszkodowanie OC
Wyrok 11.08.2017 001Wygrana 100% odszkodowanie AC
Odszkodowanie 100% OC 
 
 
Wypadek komunikacyjny - renta ok. 6.500 zł. miesięcznie + ok. 400.000 zł.

Jeden z pierwszych naszych klientów. Pan P. w 1990 r. miał poważny wypadek, na skutek którego doznał złamania kręgosłupa. Ubezpieczyciel przez 17 lat wypłacał poszkodowanemu tytułem renty kwotę 85 zł. miesięcznie. W 2007 r. wnieśliśmy w jego imieniu roszczenia podwyższenia renty (roszczenie o zadośćuczynienie było niestety już przedawnione). Ubezpieczyciel dobrowolnie uznał nasze roszczenia w zakresie renty z tytułu utraconych dochodów a o pozostałe roszczenia zmuszeni byliśmy wnieść powództwo. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.02.2012 r. (sygn. akt. I ACa 740/11) – sąd zasądził ok. 90% wysokości żądanej przez nas renty na zwiększone potrzeby wraz z wyrównaniem oraz odsetkami ustawowymi. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż powód nie posiadał żadnych dokumentów potwierdzających ponoszone koszty. Jakość życia poszkodowanego uległa ogromnemu polepszeniu, co daje nam szczególną satysfakcję!

Wypadek komunikacyjny - renta ok. 5.500 zł. miesięcznie + ok. 440.000 zł.

Jedna z pierwszych naszych klientek. Pani W., będąc dzieckiem, w 1986 r. doznała poważnego urazu głowy. Ubezpieczyciel przez wiele lat wypłacał poszkodowanej tytułem renty kwotę ok. 400 zł. miesięcznie. W 2007 r. wnieśliśmy w jej imieniu roszczenia podwyższenia renty. Ubezpieczyciel dobrowolnie uznał większość naszych roszczeń w zakresie renty z tytułu utraconych dochodów a w zakresie renty na zwiększone potrzeby jedynie w niewielkiej części. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.07.2013 r. (sygn. akt. I ACa 115/13) – sąd zasądził kwotę 5.500 zł. tytułem renty wraz z wyrównaniem oraz odsetkami ustawowymi. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż powódka nie posiadała żadnych dokumentów potwierdzających ponoszone koszty. Po wyroku rodzice P. W. kupili mieszkanie na parterze (do tej pory ojciec poszkodowanej codziennie wnosił córkę na 4 piętro). Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy pomóc w realizacji marzeń, które odebrał im najpierw kierowca samochodu a później ubezpieczyciel.

Kapitalizacja renty - 1.000.000 zł.

2011 r. sądowa kapitalizacja renty odszkodowawczej na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. W następstwie negocjacji prowadzonych przez konkurencyjną kancelarię z Warszawy, klient uzyskał propozycję kapitalizacji na kwotę 480.000 zł. W następstwie działań Versus – kwota została podwyższona do 1 miliona.

Wypadek komunikacyjny - renta ok. 5.000 zł. miesięcznie.

Pana A. wspominamy w sposób szczególnie sentymentalny. W 1987 r. doznał szczególnie poważnego urazu, który zamienił go w osobę niepełnosprawną. W 1993 r. poszkodowany samodzielnie uzyskał drogą sądową rentę w wysokości ok. 2 milionów starych złotych (ok. 200 zł. nowych złotych). Kwota ta była wypłacana aż do 2007 r., kiedy to podjęliśmy się reprezentacji interesów poszkodowanego. Na drodze przedsądowej uzyskaliśmy podwyższenie renty do kwoty ok. 4.100 zł. a o pozostałą część wnieśliśmy powództwo. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.04.2012 r. (sygn. akt I ACa 1123/11) – sąd zasądził kwotę ok. 5.000 zł. tytułem renty wraz z wyrównaniem oraz odsetkami ustawowymi.

Błąd medyczny - zadośćuczynienie + odszkodowanie ok. 115.000 zł.

2009 r. - przecięcie przewodu żółciowego wspólnego podczas planowej operacji cholecystecktomii laparoskopowej. Na drodze przedsądowej centrum medyczne z Warszawy nie poczuwało się do uznania odpowiedzialności za szkodę. Sprawa została skierowana do sądu. Wyrokiem z 04.08.2014 r. (sygn. akt III C 303/10) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał odpowiedzialność pozwanego oraz zasądził kwotę 60.000 zł. tytułem zadośćuczynienia + odszkodowanie ok. 10.000 zł. + należne odsetki ustawowe. Razem ok. 115.000 zł.

Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie + odsetki ok. 495.000 zł. (50% przyczynienia).

2009 r. - wypadek komunikacyjny. Poszkodowany, podczas jazdy z pijanym kierowcą (razem spożywali alkohol) doznał złamania kręgosłupa. Ubezpieczyciel dokonał wypłaty 150.000 zł. tytułem zadośćuczynienia. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (sygn. akt I ACa 291/13) – sąd zasądził dodatkową kwotę 200.000 zł. + należne odsetki ustawowe – razem ok. 500.000 zł. (przy 50% przyczynieniu powoda do powstania szkody).

Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie + odszkodowanie ok. 370.000 zł.

2009 r. - wypadek komunikacyjny. Poszkodowana doznała złamania wieloodłamowego trzonu kości udowej z porażeniem nerwu strzałkowego lewego oraz złamania kości podudzia. Ubezpieczyciel dobrowolnie dokonał wypłaty kwoty ok. 126.000 zł. Wyrokiem z dnia 13.06.2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 1823/13) zasądził dodatkowo kwotę ok. 243.000 zł. wraz z odsetkami. Łącznie wypłacona kwota wynosiła ok. 370.000 zł.

Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie + odszkodowanie + odsetki ok. 322.000 zł.

2008 r. - wypadek komunikacyjny, w którym poszkodowany doznał złamania trzonu kości udowej oraz otwartego, wieloodłamowego złamania obu kości podudzia lewego. Na drodze przedsądowej ubezpieczyciel dokonał wypłaty kwoty ok. 71.000 zł., w tym 44.000 zł. tytułem zadośćuczynienia. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16.01.2013 r. (sygn. akt VI A Ca 1064/12) – zasądzono dodatkowo kwotę ok. 251.000 zł.

Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie 130.000 zł.

2007 r. - potrącenie pieszej na pasach. Poszkodowana doznała złamania kości udowej, kłykcia piszczeli oraz kości ramiennej. W następstwie działań Versus, ubezpieczyciel dokonał wypłaty m.in. kwoty 50.000 zł. tytułem zadośćuczynienia (poza odszkodowaniem za koszty leczenia, opieki, przejazdów, etc.). Wyrokiem Sadu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXIVC 447/09) – sąd zasądził dodatkowe 80.000 zł. zadośćuczynienia + odszkodowanie i odsetki ustawowe.

Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie + odszkodowanie ok. 135.000 zł.

2007 r. - potrącenie pieszej na pasach. Poszkodowana doznała złamania obu podudzi oraz wstrząśnienia mózgu. Ubezpieczyciel na drodze przedsądowej dokonał wypłaty zadośćuczynienia w wysokości 35.000 zł. oraz ok. 20.000 zł. odszkodowania. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli wyrokiem z dnia 05.03.2014 r. (sygn. akt II C 1196/09) zasądził dodatkowo kwotę 45.000 zł. tytułem zadośćuczynienia + odszkodowanie + należne odsetki ustawowe – razem ok. 80.000 zł.

Śmierć osoby bliskiej - zadośćuczynienie + stosowne odszkodowanie + odsetki ok. 115.000 zł.

2007 r. - potrącenie pieszej na pasach. Poszkodowana doznała złamania kości udowej, kłykcia piszczeli oraz kości ramiennej. W następstwie działań Versus, ubezpieczyciel dokonał wypłaty m.in. kwoty 50.000 zł. tytułem zadośćuczynienia (poza odszkodowaniem za koszty leczenia, opieki, przejazdów, etc.). Wyrokiem Sadu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXIVC 447/09) – sąd zasądził dodatkowe 80.000 zł. zadośćuczynienia + odszkodowanie i odsetki ustawowe.

Wypadek komunikacyjny - zadośćuczynienie + odszkodowanie ok. 135.000 zł.

2012 r. - śmierć 50-letniego mężczyzny w wypadku komunikacyjnym. Zadośćuczynienie dla żony Zmarłego ubezpieczyciel na drodze przedsądowej ustalił na kwotę 25.000 zł. a stosowne odszkodowanie na kwotę 15.000 zł. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku (sygn. akt I C 1576/14) – sąd zasądził dodatkowo kwotę 55.000 zł. zadośćuczynienia + odsetki ustawowe. Razem ok. 75.000 zł. Sąd dodatkowo uznał znaczną większość wniesionych roszczeń w zakresie renty alimentacyjnej dla zmarłej żony.

Śmierć osoby bliskiej - zadośćuczynienie ok. 65.000 zł.

2012 r. - śmierć 50-letniego mężczyzny w wypadku komunikacyjnym. Zadośćuczynienie dla dorosłego syna Zmarłego (mieszkającego poza domem rodziców) ubezpieczyciel na drodze przedsądowej ustalił na kwotę 20.000 zł. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego (sygn. akt IV Ca 805/15) – sąd zasądził dodatkowo kwotę 35.000 zł. zadośćuczynienia + ok. 10.000 zł. odsetek ustawowych.

Śmierć osoby bliskiej przed 03.08.2018 r. - zadośćuczynienie 40.000 zł.

2004 r. - śmierć pełnoletniego brata w wypadku komunikacyjnym. Roszczenia zgłoszone prawie po 20 latach - w 2014 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 12.05.2016 r. (sygn. akt I C 1809/14) zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 40.000 zł. tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi – razem ok. 55.000 zł.

Błąd medyczny - zadośćuczynienie 25.000 zł. + odsetki.

2009 r. - błąd medyczny polegający na pozostawieniu w ciele pacjentki złamanej igły. Na drodze przedsądowej naszej Kancelarii udało się przekonać ubezpieczyciela placówki medycznej do przyjęcia odpowiedzialności i dokonania wypłaty kwoty 10.000 zł. tytułem należnego zadośćuczynienia. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 10.01.2014 r. (sygn. akt VI C 1041/11) zasądzono dodatkową kwotę 15.000 zł. + należne odsetki ustawowe.

Nasza reputacja i marka to efekt wielu lat
doświadczeń w doradztwie prawnym na rzecz
osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach.
Sprawdź jak działamy
Opisz nam swoją sprawę. Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak będzie to możliwe

Zostałeś poszkodowany?

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
24 366 93 39
506 187 080
biuro@versus-odszkodowania.pl
Odszkodowania, Dochodzenie odszkodowań, Doradztwo Prawne
Versus Michał Pietrykowski, 09-400 Płock, ul. Królewiecka 11
Warszawa, cała Polska

versus - odszkodowania i doradztwo

Versus - profesjonalna pomoc prawna w odzyskiwaniu odszkodowań. Odszkodowania z OC, szkody na osobie i mieniu. Najwyższe renty i zadośćuczynienia. Odszkodowania, odszkodowanie, dochodzenie odszkodowań, błędy medyczne. Najlepsza kancelaria odszkodowawcza. Bez pośredników.

Copyright 2018 Versus z siedzibą w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje można uzyskać w Polityce prywatności.