Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zostałeś poszkodowany?
Wypełnij formularz!W razie wypadku kierujący pojazdem oraz inne osoby biorące udział w wypadku powinny:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku (w miarę możliwości włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości...),
 • udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy a w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną i/lub policję.

Gdy w wypadku są osoby ranne lub ofiary śmiertelne należy bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe (do czasu przybycia udzielać pierwszej pomocy) oraz policję, która wykona stosowne czynności w celu ustalenia sprawcy przestępstwa. W takich przypadkach nie należy przestawiać pojazdów, przesuwać rozrzuconych po jezdni kawałków pojazdów (za wyjątkiem gdy zagraża to bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu), gdyż może to znacznie utrudnić policji odtworzenie przebiegu wypadku.

W przypadku gdy zdarzenie jest zakwalifikowane do tzw. kolizji (brak ofiar śmiertelnych lub rannych) w miarę możliwości należy:

 • wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia (wraz z poglądowym miejscem kolizji i widocznymi pojazdami);
 • wykonać dokumentację fotograficzną wszystkich pojazdów biorących udział w zdarzeniu;
 • następnie usunąć pojazdy z drogi i/lub zabezpieczyć miejsce zdarzenia;
 • spisać oświadczenie sprawcy zdarzenia a w przypadku niejasnych okoliczności zdarzenia i/lub braku uznania przez jedną ze stron winy za spowodowanie kolizji – wezwać policję;
 • spisać dane wszystkich świadków zdarzenia a w miarę możliwości uzyskać od nich pisemne oświadczenia;
 • zwrócić uwagę na wszelkie inne dowody, które mogą być pomocne w przypadku ewentualnego sporu z ubezpieczycielem, np. monitoring, etc.

W oświadczeniu sprawcy szkody bezwzględnie powinny znaleźć się n/w dane:

 • data, godzina i szczegółowo opisane miejsce wypadku;
 • opis okoliczności powstania wypadku (wraz ze szkicem sytuacyjnym);
 • dane pojazdów uczestniczących w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numery VIN;
 • pełny numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazwę zakładu ubezpieczeń oraz okres ubezpieczenia;
 • dane właścicieli pojazdów uczestniczących w wypadku;
 • dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku, w tym także numery praw jazdy;
 • dane świadków wypadku;
 • wyraźne i jednoznaczne oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody;
 • opis uszkodzeń pojazdów i/lub innych rzeczy (np. laptopa, tel. kom.);
 • opis, że na miejscu zdarzenia została wykonana dokumentacja fotograficzna (ilość zdjęć, nazwa sprzętu – np. telefon komórkowy marki...., etc.).

Pod oświadczeniem podpisują się obaj kierujący pojazdami i w miarę możliwości wszyscy dostępni świadkowie. Podpisy świadków wzmocnią oświadczenie i sprawca wypadku będzie miał mniejsze szanse na odwołanie swego oświadczenia powołując się na tzw. „szok powypadkowy”.

Z uwagi, iż ubezpieczyciele coraz częściej odmawiają wypłaty należnych odszkodowań – powołując się na tzw. „brak korespondencji uszkodzeń” - mogą Państwo wezwać policję, która stwierdzi winę drugiego kierowcy. Taki scenariusz daje nam największą szansę na uniknięcie ewentualnych kłopotów. Bardzo przydatnym może być również spisanie oświadczenia o winie za spowodowanie kolizji w obecności pracownika firmy ubezpieczeniowej, która jest wystawcą polisy sprawcy szkody (udanie się do najbliższej placówki ubezpieczyciela).

Gdy na miejsce kolizji/wypadku została wezwana policja, to należy poprosić policję o wydanie notatki urzędowej. Zwrócić uwagę, czy znajdują się w niej wszystkie niezbędne dane wraz z numerem polisy OC sprawcy oraz nazwą zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy funkcjonariusze policji nie wydadzą nam notatki na miejscu zdarzenia, to zawsze należy uzyskać i zapisać sobie podstawowe dane, tj.:
nazwę ubezpieczyciela pojazdu sprawcy, jego dane osobowe oraz markę, model i numer rejestracyjny samochodu sprawcy;
adres jednostki policji, która była obecna na miejscu zdarzenia.

Dalsze czynności.

Gdy już „ochłoniemy” po kolizji/wypadku przechodzimy do czynności, które pozwolą nam sprawnie i szybko uzyskać należne odszkodowanie.

W przypadku szkody w pojeździe (w mieniu) pamiętajmy, że do czasu oględzin pojazdu przez pracownika ubezpieczyciela (po zgłoszeniu szkody) nie należy naprawiać samochodu. Niewielkie i konieczne naprawy w celu umożliwienia dalszej jazdy są dopuszczalne, ale wtedy przed zmianą stanu pojazdu powinniśmy wykonać dokumentację fotograficzną. Możemy również skorzystać z pomocy holownika, który odholuje pojazd w takim stanie, w jakim się znajduje.

W przypadku odszkodowań wypłacanych z polisy OC sprawcy szkody, poszkodowanemu przysługują roszczenia obejmujące:

 • koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, w tym podatku VAT (jeżeli nie jesteśmy uprawnieni do jego odliczenia);
 • utracone dochody (związane z brakiem możliwości korzystania z pojazdu);
 • koszt najmu pojazdu zastępczego (w większości przypadków);
 • utratę wartości handlowej pojazdu (z reguły pojazdy nowe, do 3 lat);
 • koszt dodatkowych badań technicznych pojazdu (w każdym przypadku);
 • odsetki ustawowe za zwłokę w wypłacie odszkodowania (liczone z reguły od 31 dnia po dacie zgłoszenia szkody).

W przypadku szkód na osobie...

Nasza reputacja i marka to efekt wielu lat
doświadczeń w doradztwie prawnym na rzecz
osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach.
Sprawdź jak działamy
Opisz nam swoją sprawę. Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak będzie to możliwe

Zostałeś poszkodowany?

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
24 366 93 39
506 187 080
biuro@versus-odszkodowania.pl
Odszkodowania, Dochodzenie odszkodowań, Doradztwo Prawne
Versus Michał Pietrykowski, 09-400 Płock, ul. Królewiecka 11
Warszawa, cała Polska

versus - odszkodowania i doradztwo

Versus - profesjonalna pomoc prawna w odzyskiwaniu odszkodowań. Odszkodowania z OC, szkody na osobie i mieniu. Najwyższe renty i zadośćuczynienia. Odszkodowania, odszkodowanie, dochodzenie odszkodowań, błędy medyczne. Najlepsza kancelaria odszkodowawcza. Bez pośredników.

Copyright 2018 Versus z siedzibą w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje można uzyskać w Polityce prywatności.